Електронска база на правни прописи (е-право)

Електронска збирка

Е - право

Електронската збирка е единствена база на правни прописи која на корисниците им е достапна преку интернет.

Електронската збирка содржи:

– закони,
– прописи
– царински тарифи
– модели/теркови за: договори, тужби жалби и молби
– важни контакти

За електронската збирка

Електронската збирка е единствена база на закони и други прописи со дневно ажурирање, кое се врши на целата база.

Електронската збирка на законите и другите прописи е заснована на официјалните закони и прописи објавени во Службен Весник на Република Македонија.

Оваа програма е заштитена со авторско право.

Денес во светот е незамисливо да не се користи некоја од правните бази во електронска форма.

Ви требаат повеќе информации?