Финансиско – Корпоративно право

Правна помош - Граѓански предмети

Финансиско корпоративно право

Со помош на нашите искусни и посветени членови од тимот како што се правниците, финансиските менаџери и овластените книговодители, може да создадеме било каков вид стратегија за нашите клиенти. Тие ја исполнуваат деловната цел во интерес на нашите клиенти. Исто така креираме и формулираме бизнис планови за клиентите.

Правно советување

Вршиме советување за следниве аспекти:

Инкорпорација на гранки во компанијата
Советување за купување и договори за закуп на канцеларии
Вработување персонал
Услуги за плата и придонеси
Правно советување

Ви требаат повеќе информации?