Пакети за правна поддршка

Листа на услуги

ОПШТИ ПРЕДНОСТИ И ПРИДОБИВКИ

Пристап до збирката на закони, прописи, царински тарифи, документи во секое време и од било кое место…
Навремено информирани за измените во законите и другите прописи
Во секое време ќе можете да се јавите на телефон и да побарате дополнителна информација или појаснување
Посигурни во водењето на бизнисот
Посигурни во сите деловни чекори
Подобро запознаени со вашите права
Засилени со тимот од нашите правници – нашиот тим ќе ви биде на располагање во секое време, за секој проблем
Нашата правна служба работи за Вас како правен сервис

1. СТАРТ

Пристап до правна база на податоци – закони, правилници, одлуки,упатства, модели на договори, теркови за писмена, барања, процедури, царинска тарифа, поднесоци, битни контакти, ЕУ регулатива…

E-mail известување – секојдневно известување за промени во законите, прописите или регулативите

Изготвување на Договори и интерни акти*

Обука за користење на електрoнска збирка на правни прописи

Корисничко име и лозинка за пристап до електронската правна база на податоци (1)

*Со попуст од 50% на тарифникот на Еуриск консалтинг

ЦЕНИ
1 месец 499
3 месеци 1.299
6 месеци 2.399
12 месеци 4.399

2. ОСНОВЕН

Пристап до правна база на податоци – закони, правилници, одлуки,упатства, модели на договори, теркови за писмена, барања, процедури, царинска тарифа, поднесоци, битни контакти, ЕУ регулатива…

Кол центар –информации во врска со закони, прописи или други документи, нивна примена и користење, совети кои можат да се добијат по телефон

E-mail известување – секојдневно известување за промени во законите, прописите или регулативите

Подршка при основање , статусни промени на правната форма и реорганизација

Изготвување на Договори и интерни акти*

Обука за користење на електрoнска збирка на правни прописи

Корисничко име и лозинка за пристап до електронската правна база на податоци (1)

*Со попуст од 50% на тарифникот на Еуриск консалтинг

ЦЕНИ
1 месец 999
3 месеци 2.699
6 месеци 4.899
12 месеци 8.899

3. КЛАСИК

Пристап до правна база на податоци – закони, правилници, одлуки,упатства, модели на договори, теркови за писмена, барања, процедури, царинска тарифа, поднесоци, битни контакти, ЕУ регулатива…

Кол центар –информации во врска со закони, прописи или други документи, нивна примена и користење, совети кои можат да се добијат по телефон

E-mail известување – секојдневно известување за промени во законите, прописите или регулативите

E-mail информирање – во врска со закони, прописи или други документи, нивна примена и користење, совети кои можат да се добијат по пат на E-mail

Подршка при склучување на договори – подршка при потпишување на договори со заедничка анализа на истите, дефинирање на превземаните обврски со помош на стручен тим

Подршка при основање , статусни промени на правната форма и реорганизација

Изготвување на Договори и интерни акти*

Високо стручни професионални консултантски услуги*

Обука за користење на електрoнска збирка на правни прописи

Приоритет при решавање на проблеми

Правна анализа, стручни мислења, состаноци*

Корисничко име и лозинка за пристап до електронската правна база на податоци (1)

*Со попуст од 50% на тарифникот на Еуриск консалтинг

ЦЕНИ
1 месец 1.499
3 месеци 3.999
6 месеци 7.199
12 месеци 12.999

4. МУЛТИ

Пристап до правна база на податоци – закони, правилници, одлуки,упатства, модели на договори, теркови за писмена, барања, процедури, царинска тарифа, поднесоци, битни контакти, ЕУ регулатива…

Кол центар –информации во врска со закони, прописи или други документи, нивна примена и користење, совети кои можат да се добијат по телефон

E-mail известување – секојдневно известување за промени во законите, прописите или регулативите

E-mail информирање – во врска со закони, прописи или други документи, нивна примена и користење, совети кои можат да се добијат по пат на E-mail

Подршка при склучување на договори – подршка при потпишување на договори со заедничка анализа на истите, дефинирање на превземаните обврски со помош на стручен тим

Подршка при основање , статусни промени на правната форма и реорганизација

Изготвување на Договори и интерни акти*

Високо стручни професионални консултантски услуги*

Личен правен советник (за претплата од 12 месеци)

Обука за користење на електрoнска збирка на правни прописи

Банер од вашата компанија на нашиот web site (за претплата од 12 месеци)

Приоритет при решавање на проблеми

Правна анализа, стручни мислења, состаноци*

Подршка при поведување и водење на постапки*

Корисничко име и лозинка за пристап до електронската правна база на податоци (3)

*Со попуст од 50% на тарифникот на Еуриск консалтинг

ЦЕНИ
1 месец 1.999
3 месеци 5.399
6 месеци 9.699
12 месеци 17.499

Ви требаат повеќе информации?