Корпоративни правни услуги

Download PDF

Корпоративни правни услуги

Корпоративните правни услуги ги вклучуваат сите правни услуги за нашите корпоративни клиенти кои имаат судски спорови, прибавување на потребна правна документација, обезбедување правно советување/мислење за правните проблеми и обнова на ненаплатливи долгови.