Финансиско и корпоративно право

Download PDF

Финансиско и корпоративно право

Со помош на нашите искусни и посветени членови од тимот како што се правниците, финансиските менаџери и овластените книговодители, може да создадеме било каков вид стратегија за нашите клиенти. Тие ја исполнуваат деловната цел во интерес на нашите клиенти. Исто така креираме и формулираме бизнис планови за клиентите.

Вршиме советување за следниве аспекти:

Инкорпорација на гранки во компанијата

Советување за купување и договори за закуп на канцеларии

Вработување персонал

Услуги за плата и придонеси

Правно советување