АНАЛИЗА: УСУГЛАСЕНОСТ НА ПРАВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И СО НЕГО ПОВРЗАНИТЕ СТАНДАРДИ НА ФАТФ ЗА КОНТРОЛА НА ПЕРЕЊЕТО ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

АНАЛИЗА: УСУГЛАСЕНОСТ НА ПРАВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И СО НЕГО ПОВРЗАНИТЕ СТАНДАРДИ НА ФАТФ ЗА КОНТРОЛА НА ПЕРЕЊЕТО ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Цел на Глобалната програма за „Сузбивање на нелегалните финансиски текови„ на Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ) во рамки на која се изготвува оваа анализа, е да ги подобри условите за борба против илегалните финансиски текови (НФТ) во и надвор од земјите во развој, преку различни сектори, региони и национални граници.

 

Погледнете ја анализата ТУКА

 

 

 

Leave a Reply