Водич за подобро информирање на физичките лица за ДДВ

ВОДИЧ ЗА ПОДОБРО ИНФОРМИРАЊЕ НА ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Целта на водичот е да ја подобри информираноста во однос на даночните права и обврски на физичките лица кога тие вршат самостојна стопанска дејност и да ги унапреди даночните услуги кон граѓаните.
Водичот е изработен во соработка помеѓу Министерството за финансии, Управата за јавни приходи и Цивитакс – Група за фискални прашања во граѓанскиот и академскиот сектор и кај физичките лица.

 

Погледнете гo водичот ТУКА

 

 ВОДИЧ ЗА ПОДОБРО ИНФОРМИРАЊЕ НА ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ  

 

Leave a Reply