Проект "Скопје 2014"

ИЗВЕШТАЈ ЗА ВКЛУЧЕНОСТА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ВО ПРОЕКТОТ “СКОПЈЕ 2014”

Др. Слаѓана Тасева (Slagjana Taseva, Ph.D) заедно со адвокат Драган Малиновски беа тимот за изработка на Извештаите, изработени врз основа на Решение бр. 08-357/2 од 21.05.2013 година, донесено од страна на поранешниот Градоначалник на Општина Центар, Г-дин Андреј Жерновски, за формирање на Комисија за утврдување на фактичката состојба во врска со градењето на спомениците во рамки на проектот Скопје 2014, а кои се финансирани од буџетот на Општина Центар Скопје.

Погледнете гo првиот Извештај ТУКА 

Погледнете гo вториот Извештај ТУКА 

Извештај за вклученоста на општина центар во проектот “Скопје 2014”

 

Leave a Reply