Анализа на Реконструкцијата на Албанскиот Театар во Скопје

АНАЛИЗА НА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА НУ АЛБАНСКИ ТЕАТАР – СКОПЈЕ

Др. Слаѓана Тасева (Slagjana Taseva, Ph.D) го предводеше тимот за изработка на Анализата.

На 31.07.2018 година, Министерот за култура г-дин Асаф Адеми донесе Решение за формирање на работна група за изработка на анализа на реализацијата и надминување на последиците од реконструкција на објектот Национална Установа Албански Театар – Скопје.
Работната група во состав Д-р Слаѓана Тасева – Координатор и Фидан Даскалов адвокат, во Септември и почетокот на Октомври 2018 година изврши увид во документацијата со која располага НУ Албански Театар – Скопје.

Погледнете го целиот документ ТУКА 

Ревизија на Албански Театар - Скопје

 

Leave a Reply